Langvarige smertetilstande

Langvarige smertetilstande

Her arbejdes der med at nedsætte dit stressniveau, samt smertelindring igennem opmærksomhedstræning, ved at afhjælpe muskelspændinger og at finde alternative måder at bruge kroppen på. Der vil blive arbejdet med en bevidstgørelse af din krops muligheder og grænser og din egen indflydelse på at skabe de bedste rammer for dens trivsel.

Igennem øvelser og stræk – guidet afspænding – kropsbehandlinger- og/eller  meditation* får du:

• Mulighed for at nedsætte dit stressniveau og gøre det nemmere for kroppens eget genopbyggende system at virke/ at regulere dit nervesystem.

• Afhjælpe muskelspændinger.

• En opmærksomhedstræning som øger din viden om og din indre erfaring med din krop (KB), så det er dig som styrer dit liv og ikke smerten.

• Redskaber til at regulere tankemylder.

• Redskaber til nye måder at bruge din krop på i din hverdag.

• Mulighed for at mærke og erfare dynamikken mellem ro og aktivitet.

• Mulighed for at kigge på dynamikken mellem aktive valg og valg som sker automatisk.

• Mulighed for en bedre søvn.

Jeg arbejder med udgangspunkt i mit fag som psykomotorisk terapeut, men kan også inddrage øvelser, som inspiration fra både yoga og Qi Gong.

Ved voldsomme posttraumatiske stresstilstande, eksempelvis krigstraumer, anbefaler jeg i stedet kontakt til Psykomotorisk terapeut Shlomy Ofer.

* Meditation er en måde vi øver os i at være med det som er, nøjagtigt som det er. At hvile i den ro som altid findes, i selv tankemylder og kaos, men som vi ofte er langt fra at have en kontakt til. Er det svært at acceptere og hvile i tingene som de er, kan en ro findes i accepten af, ikke at kunne acceptere tingene som de er.

Beskrivelse af langvarige smertetilstande