Forfatterne peger også på de muligheder, der er for de professionelle for at kunne støtte op om familien med hensyn til både at forstå familiedynamikken og at få øje på, hvilken rolle de har som samarbejdspartnere i at støtte familien. Hele kapitel fire understreger, at fagfolk, og deres holdninger, har afgørende betydning for, hvordan familien håndterer udfordringer.

Faktisk vil jeg pege på, at nok er temaet her børn med autismespektrumforstyrrelser, men det kunne lige så vel handle om børn med andre store udviklingsforstyrrelser såsom multiple handicap, døvblindhed og kraftig retardering.

Bogen er stærkt anvendelig på grunduddannelser inden for både pædagogik og sundhed og står allerede på litteraturlisten på diplomuddannelsen, men den er også til forældre og pårørende.