Ryg

I forløb hvor omdrejningspunktet er din ryg, arbejdes der med fokus på håndteringen af de udfordringer du har omkring ryggen.
De er for dig, som enten ønsker at vedligeholde et arbejde fra et evt genoptræningsforløb, eller for dig, som på grund af forskellige udfordringer med din ryg, har brug for en kontinuerlig træning og opmærksomhed på den.

Vi arbejder med fokus på ryggens sammenhæng med resten af din krop. Vi arbejder med opmærksomhed på, hvordan din ryg og dit åndedræt gensidigt påvirker hinanden og på hvordan du kan bruge den viden og erfaring til aktivt at inddrage dit åndedræt i din rygs trivsel, lindre eventuelle smerter og skabe liv og kontakt, også til resten af din krop. Endeligt arbejder vi med bevidsthed på, hvordan du kan bruge din krop, så du fremadrettet undgår forværring eller at nye problemer opstår.

Jeg kombinerer pilates træning med mit psykomotoriske arbejde.
 
Den første gang sættes der tid af til en forventningsafstemning.
 
En beskrivelse af hvordan jeg arbejder som psykomotorisk terapeut se psykomotorisk terapeut