Nedenstående tekst kan høres her

Birgitte Mølgård er initiativtager og medforfatter til bog udgivet den 9. marts 2017

Relationen mellem forældre og barn er ofte belastet af svære følelser, når barnet har autisme. Problemer i kommunikationen og det sociale samspil kan vække mange misforståelser, frustrationer, stress og sorg. Kontakten kan være så udfordret, at det svækker oplevelsen af tilknytning.

Barnets adfærd og forældrenes reaktioner kan også give anledning til bekymring blandt de fagfolk, som omgiver barnet i hverdagen. Det kan være vanskeligt at afgøre, om en svækket forbundethed mellem forældre og barn skyldes autisme eller manglende omsorgsevne hos forældrene. Dette stiller store krav til det faglige personale og kan samtidig være et område, der er så tabubelagt, at det udfordrer det vigtige samarbejde med forældrene.

Denne bog gør op med tabuet gennem oplysning og inspiration. Undervejs i bogen møder vi en mor og hendes personlige beskrivelser af relationen til sønnen med autisme. Disse beskrivelser suppleres af faglige perspektiver, der tager udgangspunkt i eksisterende forskning om tilknytningsmønstre mellem børn med autisme og deres nærmeste omsorgspersoner.

Bogen henvender sig til professionelle samt til forældre og øvrige pårørende til et barn med autisme.

Bogen kan købes her:
Dansk Psykologisk Forlag 

Boganmeldelser

Bogen blev præsenteret den 12. september 2017 på Center For Autisme, som Temaaften med Birgitte Mølgård, Lennart Pedersen og Jeanette Rothenborg.

Jeg tilbyder foredrag samt sparring om temaerne i bogen med udgangspunkt i min erfaring som mor. Kontakt mig gerne.