Lidt om kommende bog

Kommende bog
Jeg er i gang med min næste bog, som har et helt andet udgangspunkt. Jeg vil beskrive den inspiration og indsigt, jeg har fået i mødet med Villi. Og om hvilken berigelse det har været for mit liv.

I bogen kredser jeg om spørgsmålet: Hvornår bidrager vi som mennesker til fællesskabet?

Om at skubbe til verden
Du skubber i kraft af din væren, din blotte eksistens
Du er ikke optaget af at være nogen, være noget som helst
Du skubber os afsted uden at ville, du skubber til verden uden mål og med
Du ved ikke hvad du flytter, rykker rundt, du ér på godt og ondt
Du ændrer verden uden at ville, du ændre verden ved blot at være i den