Stresshåndtering- Forældre/Autisme og ADHD

Som forældre til børn og unge med autisme og ADHD kan vi i perioder og måske ofte, komme til at leve i en meget presset hverdag. Er det svært at få skabt plads til pauser, glider vi umærkeligt over i en tilstand af at overleve i stedet for at leve. Det bliver svært at hæve sig op og se situationer i hverdagen på afstand. Det kan blive nødvendigt at insistere på en “pauseknap”.

Mennesker der lever sammen, påvirker hinandens nervesystem. Forældre-barn relationen er særligt udsat i perioder med stress og overbelastning, fordi børn er så afhængige af deres forældre, og fordi vi er så dybt forbundet. Omvendt påvirker vi heldigvis hinanden postivt i perioder med ro og trivsel. Derfor er vi som forældre ikke blot nødt til at tage vare på børnene, men også på os selv, så vi kan støtte vores børn bedst muligt. Her kan vi trække på den indsigt og de psykologiske og pædagogiske redskaber, der findes omkring os. Nogle af de psykomotoriske redskaber handler om, hvordan vi i hverdagen kan arbejde med at reducere stress i nervesystemet.

Lykkes det at skabe pauser og plads, skaber vi mulighed for at holde døren åben til den nødvendige og nærende kontakt og det bliver nemmere at rumme de svære situationer. 

Jeg stiller mig til rådighed som sparringspartner i en undersøgelse af, hvordan du finder plads og strategier til at møde dine udfordringer på en måde, så du ikke ender i en uhensigtsmæssig stressspiral. Her trækker jeg på min baggrund som psykomotorisk terapeut og min personlige erfaring som forælder til et autistisk barn – som nu er blevet voksen.

Vi arbejder med øvelser, som understøtter kroppens evne til at regulere sig selv. Øvelser som øger bevidstheden om din krop og bevidstheden om de kropslige, kognitive og følelsesmæssige ressourcer og sammenhænge.
Jeg støtter dig i at møde dine livsvilkår med nænsomhed og nysgerrighed. Du får lejlighed til at undersøge redskaberne i den palet jeg tilbyder, og bringe dem ind i hverdagen på en måde, der bliver nærende og livgivende for dig.