Foredrag

Birgitte Mølgård
Tilbyder oplæg til dialog


 3 timer med vekslen mellem oplæg, refleksion og dialog.

 2 timer med oplæg og spørgsmål.

Jeg er mor til Villi på 21 år som har autisme.
Er initiativtager til bogen Autisme & tilknytning, En mors fortælling – Et fagligt perspektiv.

Til dagligt underviser jeg som psykomotorisk terapeut, på blandt andet en smerteklinik.
Jeg stiller mig til rådighed som sparringspartner med udgangspunkt i mine erfaringer som mor og temaerne i bogen.

Det handler om at bygge bro!

Min drivkraft i forhold til at tage initiativ til denne bog og temaerne i den, er mine erfaringer med, hvordan det på nogle helt grundlæggende og vitale niveauer, påvirkede mig som mor, at udgangspunktet for kontakt, kommunikation og samspil, var så meget anderledes. I den støtte og hjælp vi fik, oplevede jeg, at der manglede et blik på netop samspillet og relationen og det alt for høje stressniveau som blev konsekvensen, hvilket der er en helt naturlig og også historisk grund til. Derfor har jeg brugt min stemme og mine erfaringer til at pege på vigtigheden af, at have opmærksomhed på netop den del. Netop på baggrund af det anderledes samspil, bunder min drivkraft også i mine erfaringer med, helt tidligt, at være blevet misforstået i relationen og derfor ønsker jeg også at pege på, hvor væsentlig en viden om autisme er, for at sikre et positivt og understøttende forløb.

Fagfolk:

  • Jeg ønsker primært i dialogen med fagfolk, at pege på, hvor vigtigt det er i arbejdet med børnene med autisme og deres forældre (primære omsorgspersoner), at være opmærksom på, i hvilken grad barnets autisme kan påvirke forældrene og deres oplevelse af kontakt og tilknytning, at de vitale og eksistentielt vigtige områder, som kontakt, kommunikation og samspil, ofte udspiller sig anderledes, end almindeligt forventet. Hvor vigtigt det er at være opmærksom på det alt for høje stressniveau, som ofte bliver konsekvensen af det anderledes samspil,  hvorfor den tidlige indsats og støtte generelt, men ikke mindst til den tidlige forældre-barn relation, derfor kan have en meget afgørende betydning.
  • Jeg vil beskrive, hvordan relationen kan blive misforstået, især hvis der mangler viden om autisme.
  • Hvilke elementer i samarbejdet med de professionelle, der kan medvirke til at sænke stressniveauet hos forældrene og dermed styrke mødet og kontakten til barnet.
  • Jeg vil til slut komme med en kommentar til, hvorfor jeg ser at inklusionen de senere år, i nogle tilfælde, har aktualiseret bogens temaer, selvom det er 11 år siden initiativet til bogen blev taget og at der i den mellemliggende tid er sket megen udvikling på autismeområdet.

Forældre og andre pårørende:

Som forældre kan vi spejle os i hinanden, opleve os set og genkendt i hinandens lignende historier. Jeg ønsker med dette oplæg, at fortælle om min vej, fra i første omgang at være forvirret over både min søns reaktioner og mine egne, til pludselig at forstå ham og samspillet ud fra den virkelighed der var og ikke ud fra den virkelighed, både jeg selv og omgivelserne, forventede der skulle være. En rejse fra pludseligt at se, at de reaktioner som omgivelserne misforstod og som jeg i nogen grad selv så kritisk på, var helt almindelige og sunde reaktioner på et samspil som var anderledes. Jeg ønsker med dette oplæg at kaste lys på ovenstående temaer fra bogen, og dermed åbne op for en sårbar men vigtig dialog. Jeg ønsker ligeledes at pege på, hvilke elementer der var medvirkende til at sænke det høje stressniveau i min og min søns relation og i familien generelt.

Vi snakker om i hvilken sammenhæng foredraget skal indgå og om I i den forbindelse har særlige ønsker til, hvor jeg lægger fokus.