Smerter

At leve med en langvarig smertetilstand kan være et både meget udfordrende, belastende og stressende vilkår. Kroppen er presset og i de fleste tilfælde befinder den sig i et højt alarmberedskab. Søvnbesvær og udfordringer af følelsesmæssige karakter er som oftest en del af vilkåret og sociale udfordringer kan for mange støde til og være medvirkende til et yderligere pres. Øget muskelspænding som konsekvens af presset og kroppens alarmberedskab, kan forværre smerterne og yderligere skabe en ond cirkel.

Vi står midt i et paradigmeskifte i forhold til forståelsen af hvad smerter er og hvordan de skal behandles. Fra en tankegang, hvor vævsskade og slid anses som den primære årsag til smerter, en udelukkende fysisk årsag, til en nutidig biopsykosocial smertemodel, hvor smerter har en multifaktoriel baggrund. Det vil sige er en kompleks størrelse, hvor mange forskellige faktorer spiller ind. Hjernens tolkning af stimuli og smerteoplevelsen spiller en langt større rolle end først antaget. Det er vigtigt at påpege, at det ikke gør smerterne mindre virkelige for den  som lever med en længerevarende eller kronisk smertetilstand. Før i tiden så man på visse typer smerter som en form for psykosomatisk hysteri, hvis ikke der var en tydelig fysisk evidens og forklaring på smerten, for eksempel hos en del mennesker med fibromyalgi. Jeg kan anbefale at læse om den nye tilgang og udvikling indenfor smerteforståelse og smertebehandling på www.smertevidenskab.dk

Denne nye indsigt og tilgang indbefatter også, en langt større bevidsthed omkring vigtigheden af et tværfagligt behandlingstiltag og ikke mindst vigtigheden af mødet og relationens betydning mellem behandler og personen med smerter. Og relationen imellem personen med smerter og det system som skal understøtte behandlingsprocessen. Det indbefatter også en øget opmærksomhed på vigtigheden af klientens egen aktive deltagelse i behandlingsprocessen.

Har du gået mere end 6 mdr med smerter uden ændringer i din tilstand, er det muligt at dit behov i første omgang er et tværfaglig indsats og her vil jeg anbefale at snakke med din læge om en henvisning til en af landets smerteklinikker. Du kan se dem her (Link)

De forløb jeg tilbyder er velegnet, hvis du efter forløb på en smerteklinik, ønsker at fortsætte med noget af det, du eventuelt har stiftet bekendtskab med der.

Eller hvis du har lang erfaring med din situation og bare ønsker nye input til håndteringen af den. 

Endeligt er du også meget velkommen, hvis hovedforløbene vækker nysgerrighed og lysten til at undersøge, om her er noget, som kunne give mening for dig.

Hold – Smerte og stresshåndtering (som link)

Psykomotorisk behandling 

Tryk på foto