Smertehåndtering

Til dig med længerevarende og kroniske smerter
Jeg arbejder med smertehåndtering og smertelindring i individuelle forløb. Jeg tager altid udgangspunkt i dine ressourcer. Vi har fokus på, hvordan det er muligt at invitere smerterne ind i en undersøgelse af dit aktuelle vilkår, uden at de skal tage over og blive til “hele dig”. I den forbindelse får du mulighed for at undersøge sammenhængen mellem dine kropslige, følelsesmæssige og kognitive reaktioner. Vi ser på hvordan uhensigtsmæssige spændingsmønstre, som øger dit smerteniveau, brydes og hvordan nye forebygges.
Vi arbejder med øvelser, som understøtter kroppens evne til at regulere sig selv, regulere dit nervesystem og som dermed øger muligheden for smertelindring. Øvelser som samtidigt øger bevidstheden om din krop.
Jeg støtter dig i at møde dit aktuelle vilkår med nænsomhed og nysgerrighed. Du får lejlighed til at undersøge redskaberne i den palet, jeg tilbyder, og bringe dem ind i hverdagen på en måde, der bliver nærende og livgivende for dig.

Vi indgår i et samarbejde mellem min viden og erfaring og din viden om din krop og din tilgang til din livssituation. Så din aktive medvirken er vigtig for processen.

Smerter i mere end 6 måneder
Har du haft smerter mere end seks måneder uden ændringer i tilstanden, kan dit behov i første omgang kræve en tværfaglig indsats. Her anbefaler jeg at tale med din læge om henvisning til en af landets smerteklinikker.

Forløb hos mig er velegnet, hvis du, efter et endt forløb på en smerteklinik, ønsker at fortsætte med det, du har mødt dér.

De er velegnet hvis du er udfordret med, at få de værktøjer du har fået med dig, implementeret i din hverdag.

De er også velegnet som et supplement til et forløb på en smerteklinik, hvor det indhold jeg tilbyder ikke indgår.

Eller hvis du har en lang erfaring med en vedvarende smertetilstand, men ønsker ny inspiration til håndtering af den.

Moderne smerteforståelse
I disse år får forskningen stadigt større indsigt i, hvordan hjernen fungerer. Der er en større forståelse for, hvad smerter er, og hvordan vi kan forholde os til dem. Tidligere anså man vævsskader og slid som den overvejende årsag til smerter i kroppen. Man mente, at smerter primært havde en fysisk årsag. I en nutidig biopsykosocial smertemodel, ved vi at smerter er en kompleks størrelse, hvor mange forskellige faktorer spiller ind. Den individuelle oplevelse spiller en langt større rolle i smertebilledet end først antaget.

Tryk på foto